GIT News

17
มีนาคม 2556

GIT ร่วมหารือปัญหาอุตสาหกรรมอัญมณีเมืองจันท์

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำโดย นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธานกรรมการบริหารสถาบัน และนางวิลาวัณย์ อติชาติ ผู้อำนวยการสถาบัน ได้ติดตาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เข้าร่วมการเสวนาปัญหาอุตสาหกรรม อัญมณีจังหวัดจันทบุรี ก่อนเข้าสู่ AEC 2015 ณ ห้องณุลักษณา โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม ที่ผ่านมา การเสวนาดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ในการประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับที่เกิดขึ้นในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งถือได้ว่า เป็นสินค้าสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย โดยมี นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และมี นายเกษมศักดิ์ ขันติมงคล นายกสมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีการเปิดเสวนาดังกล่าว