GIT News

13
มีนาคม 2556

งานแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างโครงการ Buy With Confidence

งานแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างโครงการ Buy With Confidence ภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงพาณิชย์ กับชมรม Jewel Fest Club ภายใต้สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 โครงการ Buy With Confidence ภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ ชมรมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับมาตรฐาน (Jewel Fest Club) ภายใต้สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคทั้งไทยและต่างชาติ ในการเลือกซื้อสินค้าอัญมณี และเครื่องประดับในประเทศไทย โดยมี นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยการเสวนาจากกูรูด้านอัญมณีและเครื่องประดับ คุณเก๋ - ชลลดา เมฆราตรี เซเลบสาว เจ้าของธุรกิจร้านพีรดา เจมส์, คุณอัญรัตน์ พรประกฤต บอสสาวคนเก่งจากค่ายเพชรยูบิลลี่ และอาจารย์นิวัฒน์ สิงห์ชนะชัยกุล อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องประดับ จากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ต่อด้วยการแสดงโชว์จาก แคทรียา อิงลิช และแฟชั่นโชว์เครื่องประดับโดยเหล่าเซเลบริตี้ชื่อดัง อาทิ คุณคิด คณชัย เบญจรงคกุล, คุณนุช นีรนาท โคทค์, คุณณัฎฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นต้น ปิดท้ายด้วยการมอบใบรับรองโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ แก่นายกสมาคมต่างๆ และมินิคอนเสิร์ตจากใหม่ เจริญปุระ ที่มาร่วมสร้างสีสันภายในงาน ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

นางวิลาวัณย์ อติชาติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ในฐานะเลขานุการ โครงการ Buy With Confidence กล่าวว่า “สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าส่งออกสำคัญ และสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยเป็นจำนวนมหาศาล โดยปีที่ผ่านมามีมูลค่าการส่งออกที่หักทองคำแล้วสูงราว 201,268.71 ล้านบาท กระทรวงพาณิชย์ โดยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทย (GCT) จึงได้ดำเนินโครงการ Buy With Confidence หรือ BWC ขึ้น โดยได้เชิญชมรมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับมาตรฐาน (JFC) ซึ่งเป็นหน่วยงาน ที่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศมานานแล้ว มาบูรณาการร่วมกัน ด้วยการออกใบรับรองมาตรฐานร้านค้าและตราสัญลักษณ์ให้แก่ ร้านค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ไทยที่ได้คุณภาพมาตรฐาน เพราะการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในสายตาชาวโลก โดยเรามีความมั่นใจว่าถ้าโครงการนี้ได้รับ การประชาสัมพันธ์ที่ดี และมีการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับคนทั่วไปได้รับทราบ ร้านค้า และบริษัทต่างๆ ที่มีตราสัญลักษณ์รับรองของ BWC และ JFC ก็จะได้รับประโยชน์มากขึ้น โดยเพิ่มความเชื่อมั่นในมาตรฐานของสินค้าและร้านค้าให้กับผู้บริโภค นอกจากนั้นในแต่ละปีเราจะมีการจัดสัมมนาให้กับสมาชิก ของทั้ง 2 โครงการ ในด้านการเสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานของสินค้าให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง”

นายพรเสริฐ ศรีอรทัยกุล ประธานบริหารชมรมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับมาตรฐาน (Jewel Fest Club) ภายใต้สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทย และเครื่องประดับ กล่าวว่า “ชมรมฯ ก่อตั้งขึ้นโดยเป็นการรวมตัวของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทยตลอดจนได้รับความร่วมมืออย่างดี จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตำรวจท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการสร้างเครือข่ายสมาชิกตลอดจนสร้างชุมชนผู้ประกอบการที่เข้าร่วม โครงการให้มีความเข้มแข็ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย ควบคู่กับการสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว ในการเลือกซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยในคุณภาพมาตรฐานและราคายุติธรรม ทางชมรมเชื่อมั่นว่าการได้รับความสนับสนุนอย่างดีจากหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และการรวมตัวของผู้ประกอบการอย่างเข้มแข็งครั้งนี้ จะมีส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในการเลือกซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี”