GIT News

22
กุมภาพันธ์ 2556

GIT สนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 นางวิลาวัณย์ อติชาติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ส่งมอบเครื่องแกะสลักอัญมณี (Photoscribe รุ่น LMS 500/550) จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ในอนาคต ณ โถงต้อนรับ ชั้น 6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ สีลม