GIT News

18 - 21
มกราคม 2556

GIT รุกเวทีอาเซียน บุกตลาดอัญมณีและเครื่องประดับมาเลเซีย โชว์ศักยภาพความเป็นหนึ่งด้านการตรวจสอบ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมออกบูธงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับมาเลเซีย Malaysia International Jewellery Fair - Spring Edition 2013 ระหว่างวันที่ 18 - 21 มกราคม ที่ KL Convention Center Hall 5 กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เพื่อเผยแพร่งานบริการของสถาบันให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับการเลือกซื้อ ตลอดจนความน่าสนใจของการเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ซื้อและผู้ประกอบการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง อันจะส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในที่สุด โดยการเข้าร่วมงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางวิลาวัณย์ อติชาติ ผู้อำนวยการสถาบัน เดินทางเข้าร่วมเพื่อเป็นวิทยากรในการสัมมนาวิชาการภายในงานดังกล่าวด้วย

สำหรับพิธีเปิดงาน เป็นการจัดแบบ Exclusive ซึ่งเฉพาะ เชิญแต่แขกพิเศษ 100 คนเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นราชวงศ์ ทูต และ สาวสังคมชั้นสูงเท่านั้น และนักข่าวบางส่วน จัดขึ้นในบริเวณ the Luxurious Launching Ceremony of Exclusive Ruby Galleria in Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC) และได้รับเกียรติจาก Yang Maha Mulia Tunku Ampuan Negeri Sembilan Tuanku Najihah binti Almarhum Tunku Besar Burhanuddin เป็นประธานเปิดงาน และหลังจากพิธีเปิดแล้ว มีการแสดงแฟชั่นโชว์ โดยได้รับความอนุเคราะห์เครื่องประดับจากร้านขายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับชั้นนำ ดังนี้Atelier Fine Jewellery, Royal Stones and TZ & Colle Sdn. Bhd. These pristine companies had vowed the audiences with their glamorous jewellery collections on the rusway, as well as with the outstanding couture on models exclusively provided by Von Jolly Couture

การเข้าร่วมงานครั้งนี้ สถาบันได้เข้าร่วมออกบูธแนะนำงานบริการด้านต่างๆ ของสถาบัน ทั้งการตรวจวิเคราะห์อัญมณี หลักสูตรการฝึกอบรม ผ่านการจัดบอร์ดนิทรรศการและวีดิทัศน์แนะนำงานบริการสถาบัน สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ในส่วนงานต่างๆ รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่อธิบายข้อมูลต่างๆ แก่ผู้สนใจ

และยังได้เปิดให้บริการตรวจสอบอัญมณีเบื้องต้นให้แก่ผู้สนใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยคูหาของสถาบันตั้งอยู่คูหาหมายเลข B04 โดยมีผู้ให้ความสนใจนำอัญมณีมาตรวจสอบ รวมถึงขอรับคำปรึกษาทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับจากคณะเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้สถาบันยังได้จัดงานสัมมนาทางวิชาการ เพื่อการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รู้จักสถาบันฯ และสร้างความเชื่อถือในการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับของสถาบัน พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการเลือกซื้อและกระตุ้นความต้องการบริโภคพลอยสีของไทย โดยสถาบันได้จัดการสัมมนาขึ้น 2 ครั้งด้วยกัน ดังนี้

การสัมมนาหัวข้อ How to buy and sell Colored stone with more confidence บรรยายโดย นางวิลาวัณย์ อติชาติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ในวันที่ 19 มกราคม 2556 เวลา 14.00 - 15.00 น. ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นในการเลือกซื้อพลอย รวมถึงทำความรู้จักกับสถานที่ซื้อขายอัญมณีที่สำคัญต่างๆ ในประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาครั้งนี้เป็นจำนวนมากกว่า 50 ราย ทั้งบุคคลทั่วไปและผู้ประกอบการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่เข้าร่วมงานดังกล่าว

และการจัดงานสัมมนาทางวิชาการหัวข้อ Ruby’s Facts: Explore the New Era of Ruby โดยนายทนง ลีลาวัฒนสุข หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ในวันที่ 20 มกราคม 2556 เวลา 14.00 - 15.00 น. บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ การสัมมนานี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักและวิธีการเลือกซื้อทับทิม และแซปไฟร์ให้ถูกวิธี โดยให้ความรู้เกี่ยวกับสี และคุณภาพความใสสะอาดของทับทิมและแซปไฟร์ รวมถึงการเลือกซื้ออย่างถูกวิธี ซึ่งในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาเป็นจำนวนมาก