GIT News

16
มกราคม 2556

GIT รุกเวทีอาเซียน บุกตลาดอัญมณีและเครื่องประดับมาเลเซีย โชว์ศักยภาพความเป็นหนึ่งด้านการตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 นางวิลาวัณย์ อติชาติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ได้รับเกียรติจากสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “อุตสาหกรรมอัญมณีฯ จะรุ่งหรือจะร่วงหลังการรวมตัวกันของ AEC” เพื่อเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “พม่า...ประเทศที่น่าจับตามองหลังการเข้าสู่ AEC” ณ ห้องคริสตัล บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม