GIT News

3
มกราคม 2556

GIT ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2556 ณ กระทรวงพาณิชย์

นางวิลาวัณย์ อติชาติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2556 ในวันที่ 3 มกราคม 2556 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 หน้าพระอนุสาวรีย์กรมพระจันทบุรีนฤนาถ กระทรวงพาณิชย์ โดยมีนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีตักบาตรเป็นจำนวนมาก