สถานที่ติดต่อ
ศูนย์ฝึกอบรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2634 4999 ต่อ 306
โทรสาร 0 2634 4999 ต่อ 304
อีเมลวัน - เวลาติดต่อเจ้าหน้าที่
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์
และวันหยุดตามประกาศของสถาบัน

ตารางราคาหลักสูตรฝึกอบรม
แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
สมัครหลักสูตรออนไลน์

งานประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 7
Jewelry Design Inspired by Cubism

การประกวดออกแบบเครื่องประดับครั้งที่ 7 นี้มีนักออกแบบของไทยและประเทศในเอเชีย ส่งผลงานรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 438 แบบวาด โดยแบ่งเป็นประเภทเครื่องประดับ สำหรับสุภาพบุรุษ 83 แบบวาด และเครื่องประดับสำหรับสุภาพสตรี 355 แบบวาด เป็นผลงานจากนักออกแบบเครื่องประดับต่างชาติ ได้แก่ อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น และฮ่องกง จำนวน 103 ผลงาน และจากการตัดสินรอบคัดเลือกแบบวาดไปเมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ทำการคัดเลือกผลงานจากผู้ส่งประกวดทั้ง 2 ประเภท รวมทั้งสิ้น 30 แบบวาด ซึ่งแบบที่ได้รับคัดเลือกนี้ได้ถูกนำมาจัดแสดงร่วมกับผลงานการออกแบบของนักเรียนหลักสูตรออกแบบเครื่องประดับของสถาบัน ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ร่วมกันคัดเลือกผลงานชิ้นโดดเด่นที่ผ่านรอบแรกจาก 30 แบบวาดดังกล่าวให้เหลือเพียง 6 แบบวาด ซึ่งนำมาผลิตเป็นเครื่องประดับจริง และนำมาตัดสินสุดยอดผลงานการออกแบบเครื่องประดับในรอบชิงชนะเลิศ นอกจากนี้ GIT ยังมีรางวัลพิเศษอีก 1 รางวัล คือ Popular Design Award โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมโหวตแบบวาดที่ชื่นชอบจาก 30 แบบวาดข้างต้นผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน ซึ่งมีจำนวนผู้ร่วมสนุกโหวตมากถึง 438 คะแนน

นิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบเครื่องประดับจัด 2 วันด้วยกัน โดยแบ่งเป็นการตัดสินรอบชิงชนะเลิศจัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ณ ลานแฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอนมีกิจกรรมแสดงผลงานเครื่องประดับจากผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย พร้อมตัดสินรอบชิงชนะเลิศ โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากทั้งผู้เกี่ยวข้องจากภาครัฐ ผู้ประกอบการ และนักออกแบบ รวมถึงผู้สนใจทั่วไป อนึ่ง ทางสถาบันได้เรียนเชิญ คุณนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและมอบรางวัลในครั้งนี้ ส่วนวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 มีการแสดงแฟชั่นโชว์เครื่องประดับจากผลงานนักเรียนหลักสูตรออกแบบเครื่องประดับด้วยมือ ของสถาบัน และกิจกรรมการแสดงและตอบคำถามชิงรางวัลอีกด้วย

กิจกรรมวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556
การตัดสินรอบชิงชนะเลิศ GIT Design Awards 2013

รองนายกรัฐมนตรี นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล
ประธานในพิธี

นางพรสวาท วัฒนกูล
ผู้อำนวยการสถาบัน
ประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยคุณศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธานกรรมการบริหารสถาบัน นางพรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบัน ศาสตราจารย์กิตติคุณศักดา ศิริพันธ์ คุณประพีร์ สรไกรกิติกูล ที่ปรึกษาสถาบัน คุณสมบูรณ์ ภุชงค์โสภาพันธุ์ ผู้แทนสมาคมค้าทองคำ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินผลงาน

สำหรับผลการตัดสินสรุปได้ ดังต่อไปนี้
ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทเครื่องประดับสำหรับสุภาพบุรุษ ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า $ 3,500 USD
จาก Freelance
ได้แก่ นางวิชุดา แตระพรพาณิชย์
ชื่อผลงาน: Lucky Numbers

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า $ 1,500 USD
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ได้แก่ นายธีรพล ธนมณฑล
ชื่อผลงาน: Natural Golden Cubism

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า $ 1,000 USD
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้แก่ นางสาวสุพัจนา ลิ่มวงศ์
ชื่อผลงาน: Rare to Real
ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทเครื่องประดับสำหรับสุภาพสตรี ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า $ 3,500 USD
จาก Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
ได้แก่ นายมณพ บัวแดง
ชื่อผลงาน: Astroid

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า $ 1,500 USD
จาก SPC Precious Metal Co., Ltd.
ได้แก่ นางสาวศุภรานันท์ กาญจนกุล
ชื่อผลงาน: Rose Sugery

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า $ 1,000 USD
จาก Mian Teck Jewelry Export Co., Ltd.
ได้แก่ นายอรรถวุฒิ เจนประเสริฐ
ชื่อผลงาน: Phantasy
ผู้ชนะเลิศ ประเภทเครื่องประดับสำหรับสุภาพบุรุษ ผู้ชนะเลิศ ประเภทเครื่องประดับสำหรับสุภาพสตรี
โฉมหน้าผู้ได้รับรางวัลจากการประกวด GIT Design Awards 2013
ผลงานเครื่องประดับของผู้เข้าประกวด

ประเภทเครื่องประดับสำหรับสุภาพบุรุษ
(รางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ตามลำดับ)
   

ประเภทเครื่องประดับสำหรับสุภาพสตรี
(รางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ตามลำดับ)
   

นอกจากนี้ยังมีอีก 1 รางวัลพิเศษ ซึ่งได้รับเงินรางวัล 1,000 USD คือ รางวัลแบบวาดขวัญใจมหาชน หรือ Popular Design Award 2013 ซึ่งเป็นการให้ชาวไทยและต่างชาติร่วมสนุกโหวตผลงานที่ชื่นชอบทาง www.git.or.th ซึ่งมีจำนวนผู้ร่วมโหวต เป็นจำนวนถึง 438 คน และผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด ได้แก่ นายมณพ บัวแดง กับผลงานชื่อ Astroid ซึ่งได้รางวัลชนะเลิศมาแล้ว และผู้ร่วมสนุกในการโหวตรางวัล Popular Design ที่ได้รับรางวัลเครื่องประดับทองคำฝังเพชร จากห้างเพชรหลีเสง ได้แก่ คุณภัทรนิฐ์ เปรมสง่า ภายในงานมีการแจกประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกแบบวาด ทั้ง 30 ท่าน โดยผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมทั้งแจกแหวนทองคำประดับพลอยแซปไฟร์จากบริษัท พี.เค.เจมส์ แอนด์ โกลด์ จำกัด ให้กับสื่อมวลชนที่เข้ามาร่วมงาน ซึ่งผู้โชคดีได้แก่ คุณจตุคุป ดวงพิมพ์หาญ ผู้สื่อข่าวจากรายการ บันเทิง 5 หน้า 1 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

บรรยากาศงานตัดสินรอบชิงชนะเลิศ GIT Design Awards 2013
ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556
   
   
   
   

กิจกรรมวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556

การแสดงผลงานของนักเรียนหลักสูตรออกแบบเครื่องประดับของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คุณจุมพล เด่นเมฆา รองผู้อำนวยการสถาบัน
ร่วมด้วยแขกผู้มีเกียรติและนักเรียนเจ้าของผลงาน
สถาบันได้จัดการแสดงแฟชั่นโชว์เครื่องประดับจากผลงานของนักเรียนสถาบัน จำนวน 6 ชุด โดยนางแบบมืออาชีพ และมีโซนนิทรรศการแสดงแบบวาดผลงานการออกแบบเครื่องประดับของผู้เข้าอบรมในหลักสูตรออกแบบเครื่องประดับจากสถาบัน จำนวน 30 ผลงาน และผลงานออกแบบเครื่องประดับของผู้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดอีก จำนวน 30 ผลงาน โดยได้รับเกียรติจาก คุณจุมพล เด่นเมฆา รองผู้อำนวยการสถาบัน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณเกษม นิทัศนจารุกุล เลขาธิการสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ คุณสมเกียรติ วีรวุฒิวงศ์ กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อาจารย์เยืนจันทน์ ชัยวัฒน์ แห่ง Trez Jewelry อีกทั้งมีมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องสาว ลูกหว้า พิจิกา และการตอบคำถามชิงรางวัลตลอดทั้งงาน


   
บรรยากาศการเดินแฟชั่นโชว์ผลงานของนักเรียนหลักสูตรออกแบบเครื่องประดับของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


   
สถาบันขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนโครงการ ได้แก่ บริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จำกัด, บริษัท ซีแฟค จำกัด, บริษัท เอ็กซ์เปิร์ต เจมส์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท มาร์เวล จิวเวลรี่ จำกัด, บริษัท รีกัล จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท เอส.พี.ซี พรีเชียส เมททอล จำกัด, บริษัท เบนสัน จิวเวลรี่ จำกัด, ห้างเพชร หลี่เส็ง และบริษัท พี.เค.เจมส์ แอนด์ โกลด์ จำกัด