สถานที่ติดต่อ
ศูนย์ฝึกอบรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2634 4999 ต่อ 306
โทรสาร 0 2634 4999 ต่อ 304
อีเมลวัน - เวลาติดต่อเจ้าหน้าที่
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์
และวันหยุดตามประกาศของสถาบัน

ตารางราคาหลักสูตรฝึกอบรม
แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
สมัครหลักสูตรออนไลน์

ความเป็นมา

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ GIT มีการผลักดัน และสนับสนุน การประกวดออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับเป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาส่งเสริมการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม การค้าอัญมณีและเครื่องประดับ โดยมีวัตถุประสงค์ ที่สำคัญ 4 ประการ คือ

  1. เพื่อสนับสนุนและเปิดเวทีให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานให้ปรากฏต่อสาธารณชน และเกิดกำลังใจในการสร้างสรรค์งานออกแบบเครื่องประดับต่อไป
  2. เพื่อสนับสนุนให้มีการนำผลงานออกแบบไปผลิตชิ้นงานจริงในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และอาจเป็นโอกาสในการประกอบอาชีพ
  3. เพื่อสร้างความตื่นตัวในเรื่องการออกแบบ พร้อมแสดงศักยภาพและขีดความสามารถของนักออกแบบรุ่นใหม่ของไทยให้เป็นที่ประจักษ์
  4. เพื่อการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมฯ เพื่อให้ไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ผลงานของผู้เข้ารอบตัดสินการประกวดจะได้ทำการผลิตเป็นชิ้นงานเครื่องประดับจริงจากสถาบัน โดยแบบดังกล่าว เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบัน โดยจะนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ รวมถึงงานแสดงสินค้าอัญมณีและ เครื่องประดับทั้งในและต่างประเทศ

สถาบันได้จัดงานประกวดดังกล่าวขึ้นในปี 2550 เป็นปีแรก ภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่า "จังหวะ สีสัน มหัศจรรย์ แห่งอัญมณี" หรือ "Rhythm & Colours" ซึ่งอยู่ภายใต้แนวคิดการสร้างแรงบันดาลใจจากเสียงเพลง โดยเป็น การออกแบบในรูปแบบที่เป็นนามธรรมซึ่งแปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร เป็นการสื่อให้เห็นถึงความมหัศจรรย์ของจังหวะและสีสัน ที่เกิดขึ้นภายใต้ความงามอันเลอค่าของอัญมณี...สีสัน...เส้นสาย...จังหวะ...ลีลา... ทำให้เกิด ความมหัศจรรย์ขึ้นได้ ทั้งยังเป็นการรวมศิลปะ 2 แขนง คือสังคีตศิลป์ และวิจิตรศิลป์ เข้าด้วยกันอย่างลงตัว

ในงานประกวดออกแบบเรื่องประดับดังกล่าว ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะได้รับการตอบรับอย่างดี จากนักออกแบบมืออาชีพไปจนถึงนิสิต นักศึกษาอย่างกว้างขวาง ซึ่งทางสถาบันประกาศยกเวทีให้ผู้สนใจทุกคนได้มี โอกาสปลดปล่อยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ และแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาบรรดาผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นการกรุยทางเข้าสู่การเป็นนักออกแบบเครื่องประดับมืออาชีพ จึงเป็นโอกาสที่ดีของนักออกแบบ ที่จะได้มีเวทีแสดงฝีมืออย่างเป็นทางการ อีกทั้งยังสามารถเปิดตัวต่อสาธารณชนได้อย่างกว้างขวางอีกด้วย ซึ่งทุกวันนี้ ความต้องการนักออกแบบในตลาดอัญมณีและเครื่องประดับมีสูงมาก การประกวดของ GIT ในครั้งนี้จึงคาดหวังว่าจะได้ นักออกแบบหน้าใหม่ไฟแรงที่มีฝีมือโดดเด่นเข้าสู่วงการอัญมณีและเครื่องประดับไทย และ เวทีนี้จะกระตุ้นให้นักออกแบบ เครื่องประดับทั้งหลาย กล้าที่จะคิด สร้างสรรค์ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งสิ่งนี้จะนำไปสู่ การผลิตผลงานที่ได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับต่อไป GIT มั่นใจว่า นักออกแบบรุ่นใหม่ทุกท่านจะเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย สามารถฟันฝ่าสมรภูมิการแข่งขันในตลาดโลกไปได้อย่างงดงาม