สถานที่ติดต่อ
ศูนย์ฝึกอบรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2634 4999 ต่อ 306
โทรสาร 0 2634 4999 ต่อ 304
อีเมลวัน - เวลาติดต่อเจ้าหน้าที่
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์
และวันหยุดตามประกาศของสถาบัน

ตารางราคาหลักสูตรฝึกอบรม
แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
สมัครหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตรธุรกิจทองคำและโลหะมีค่า


สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) GIT ร่วมกับ สมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association) ซึ่งเป็นสมาคมที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อมุ่งพัฒนาการทำการค้าด้านทองคำโดยเฉพาะ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทองคำ คุณสมบัติ กระบวนการผลิต การตรวจสอบ และการพัฒนาสินค้าทองรูปพรรณให้กับผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและผู้สนใจทั่วไป พร้อมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและยกระดับคุณภาพของบุคลากรในวงการอุตสาหกรรมเครื่องประดับทองของไทย

ระยะเวลาอบรม
 • 36 ชั่วโมง
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
 • ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจในธุรกิจเครื่องประดับทอง
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านโลหะมีค่า
เนื้อหาหลักสูตร
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลหะมีค่า แหล่งกำเนิด ประวัติ การทำเหมืองทองและโลหะอื่นๆ
 • เทคนิควิธีการตรวจสอบโลหะมีค่าด้วยเทคนิคพื้นฐาน และเครื่องมือขั้นสูง
 • กระบวนการผลิตเครื่องประดับทองคำ และการประเมินราคาทอง
 • รูปแบบธุรกิจค้าทองและเครื่องประดับ
 • ภาษี กฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 • การลงทุนในทองคำ (AEC - Global)
อุปกรณ์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
 • Loupe กำลังขยาย 10 เท่า
 • ตะไบ
 • หินภูเขาไฟสำหรับฝนทอง (Touch stone)
ประกาศนียบัตร
 • ธุรกิจทองคำและโลหะมีค่า (Gold and Precious Metals Business Course)
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
 • บุคคลทั่วไป 31,500 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)