สถานที่ติดต่อ
ศูนย์ฝึกอบรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2634 4999 ต่อ 306
โทรสาร 0 2634 4999 ต่อ 304
อีเมลวัน - เวลาติดต่อเจ้าหน้าที่
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์
และวันหยุดตามประกาศของสถาบัน

ตารางราคาหลักสูตรฝึกอบรม
แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
สมัครหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตรด้านการออกแบบ

Jewelry Design Class

หลักสูตรนักออกแบบเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์ (Creative Jewelry Designer)

GIT ต้องการสร้างและพัฒนานักออกแบบเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์ (Creative Jewelry Designer) ตอบโจทย์ "ออกแบบเครื่องประดับอย่างไรให้ขายได้และโดนใจตลาด" โดยต้องเริ่มต้นจากการเรียนรู้ที่จะเป็นนักออกแบบเครื่องประดับอย่างแท้จริง เข้าใจความต้องการของลูกค้า วัสดุต่างๆ ทฤษฎีการผลิตเครื่องประดับ หัวใจสำคัญของการเขียนแบบออกมาจากสิ่งที่เราจิตนาการ และการพัฒนาแบบให้เป็นคอลเลคชั่นของตนเอง อีกทั้งต้องมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่ รวมถึงการสร้าง Story สินค้า เพื่อให้สามารถดึงดูดลูกค้า

หลักสูตรเทคนิคการออกแบบเครื่องประดับสู่ความเป็นเลิศ (Intensive Jewelry Designer Course)

เป็นหลักสูตรที่จะสอนให้ผู้เรียนสามารถตอบโจทย์งานดีไซน์ของลูกค้า ด้วยการนำสิ่งรอบตัวมาใช้สร้างเป็นแรงบันดาลใจในการคิดแบบ โดยเริ่มต้นจากฝึกการเขียนแบบให้เป็น ให้ถูกต้อง ลงสีน้ำให้สวยงาม ซึ่งนับเป็นพื้นฐานของการออกแบบที่ดี แก้ปัญหาการออกแบบให้กับผู้ประกอบการ ที่มักจะคิดแบบได้ แต่วาดออกมาไม่ได้ และหลังจากนั้นผู้เรียนจะได้ฝึกการนำโจทย์จากสิ่งรอบตัว ทั้งแบบรูปธรรม และนามธรรม มาใช้ในการคิด วิเคราะห์ ผสมผสานกับวัสดุต่างๆ

หลักสูตรการออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Rhinoceros

เป็นหลักสูตรออกแบบเครื่องประดับที่เน้นการฝึกใช้โปรแกรมการออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ และเครื่องผลิตต้นแบบที่ใช้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับโดยเฉพาะ เรียนรู้เรื่องรูปแบบต่างๆ ของเครื่องประดับ และการผลิตเครื่องประดับที่สำคัญ เรียนรู้เรื่องการใช้คำสั่งพื้นฐานและคำสั่งขั้นสูงของโปรแกรม Rhinoceros ฝึกการสร้างแบบเครื่องประดับพร้อมทั้งนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ เหมาะสำหรับผู้ที่มีใจรักในการออกแบบ และมีพื้นฐานทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆ

หลักสูตรการออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Matrix

เป็นหลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับโปรแกรมการออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Matrix ซึ่งออกแบบให้มีความสะดวก และง่ายต่อการใช้งาน สามารถสร้างชิ้นงานที่มีความแปลกใหม่สะดุดตาด้วยคำสั่งที่อัตโนมัติ เข้าใจการฝังชิ้นงานต่างๆ ด้วยโปรแกรม ได้แก่ การฝังหนามเตย การฝังหุ้ม และการฝังสอด เป็นต้น

วิธีการชำระเงิน :
  • ชำระด้วย เงินสด หรือบัตรเครดิต VISA และ Master Card ณ ฝ่ายฝึกอบรม ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  • โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปาโซ่ทาวเวอร์ ชื่อบัญชี : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เลขที่บัญชี : 245-207440-3
หมายเหตุ

หากชำระเงินผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ กรุณา Fax สลิปการโอนเงิน และเอกสารการสมัคร มายังฝ่ายฝึกอบรมที่เบอร์แฟ็กซ์ (02) 634-4999 ต่อ 304 เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรม