สถานที่ติดต่อ
ศูนย์ฝึกอบรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2634 4999 ต่อ 306
โทรสาร 0 2634 4999 ต่อ 304
อีเมลวัน - เวลาติดต่อเจ้าหน้าที่
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์
และวันหยุดตามประกาศของสถาบัน

ตารางราคาหลักสูตรฝึกอบรม
แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
สมัครหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตรด้านการออกแบบ

Jewelry Design Class

หลักสูตรออกแบบเครื่องประดับระดับพื้นฐาน

เป็นหลักสูตรออกแบบเครื่องประดับที่ปูพื้นฐานการออกแบบเครื่องประดับให้กับผู้เข้าอบรม โดยการฝึกวาดรูปทรงเรขาคณิต และรูปทรงต่างๆ เรียนรู้วิธีการใช้สีน้ำ การสเกตซ์แบบ แสงเงาของวัตถุ การฝังอัญมณีในแบบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อการออกแบบ เรียนรู้ความเป็นไปได้ในการออกแบบอย่างถูกต้อง เรียนรู้การใช้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปกับงานออกแบบ เพื่อลดต้นทุนการผลิต เช่น ตะขอสำเร็จรูป สายสร้อยสำเร็จรูป เป็นต้น

หลักสูตรออกแบบเครื่องประดับระดับกลาง

เป็นหลักสูตรออกแบบเครื่องประดับที่เน้นการเพิ่มทักษะในการเขียนรูปแบบที่ยากขึ้น เพิ่มเทคนิคการลงสีน้ำ การคิดแบบ โดยสร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาแบบเพิ่มเติมโดยการสเก็ต ฝึกการออกแบบเครื่องประดับแบบเข้าชุดกัน

หลักสูตรออกแบบเครื่องประดับระดับสูง

เป็นหลักสูตรการออกแบบเครื่องประดับที่เน้นการวาดแบบที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เรียนรู้งานออกแบบสำหรับใช้ใน อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ฝึกการใช้ปากกา Marker แทนสีน้ำ ฝึกการคำนวณราคา และฝึกออกแบบ ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เพิ่มความเข้าใจในการเลือกใช้สีกับงานออกแบบอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบเครื่องประดับ

เป็นหลักสูตรออกแบบเครื่องประดับที่เน้นการเรียนรู้ทักษะการวาดภาพร่าง การสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบ เพื่อสร้างผลงานแบบร่างที่สามารถนำไปผลิตเป็นชิ้นงานด้วยตัวเอง เหมาะสำหรับนักออกแบบเครื่องประดับทั้งระดับ มืออาชีพ มือสมัครเล่น และประชาชนทั่วไปที่สนใจการออกแบบเครื่องประดับ

หลักสูตรออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม JewelCAD

เป็นหลักสูตรออกแบบเครื่องประดับที่เน้นการฝึกใช้โปรแกรมการออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ และ เครื่องผลิตต้นแบบที่ใช้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับโดยเฉพาะ ฝึกการใช้คำสั่งพื้นฐานและคำสั่งขั้นสูง ของโปรแกรม JewelCAD ในการสร้างแบบเครื่องประดับ พร้อมทั้งการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีใจรักในการออกแบบ และสนใจโปรแกรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรการออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Rhinoceros

เป็นหลักสูตรออกแบบเครื่องประดับที่เน้นการฝึกใช้โปรแกรมการออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ และเครื่องผลิตต้นแบบที่ใช้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับโดยเฉพาะ เรียนรู้เรื่องรูปแบบต่างๆ ของเครื่องประดับ และการผลิตเครื่องประดับที่สำคัญ เรียนรู้เรื่องการใช้คำสั่งพื้นฐานและคำสั่งขั้นสูงของโปรแกรม Rhinoceros ฝึกการสร้างแบบเครื่องประดับพร้อมทั้งนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ เหมาะสำหรับผู้ที่มีใจรักในการออกแบบ และมีพื้นฐานทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆ

หลักสูตรการออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Matrix

เป็นหลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับโปรแกรมการออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Matrix ซึ่งออกแบบให้มีความสะดวก และง่ายต่อการใช้งาน สามารถสร้างชิ้นงานที่มีความแปลกใหม่สะดุดตาด้วยคำสั่งที่อัตโนมัติ เข้าใจการฝังชิ้นงานต่างๆ ด้วยโปรแกรม ได้แก่ การฝังหนามเตย การฝังหุ้ม และการฝังสอด เป็นต้น

หลักสูตรการถ่ายภาพอัญมณีและเครื่องประดับมืออาชีพ

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นการถ่ายภาพอัญมณีและเครื่องประดับแบบมืออาชีพ สอนด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานสตูดิโอมืออาชีพโดยเฉพาะ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และฝึกการใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ หลักการจัดแสงสำหรับการถ่ายอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ของตน

วิธีการชำระเงิน :
  • ชำระด้วย เงินสด หรือบัตรเครดิต VISA และ Master Card ณ ฝ่ายฝึกอบรม ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  • โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปาโซ่ทาวเวอร์ ชื่อบัญชี : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เลขที่บัญชี : 245-207440-3
หมายเหตุ

หากชำระเงินผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ กรุณา Fax สลิปการโอนเงิน และเอกสารการสมัคร มายังฝ่ายฝึกอบรมที่เบอร์แฟ็กซ์ (02) 634-4999 ต่อ 304 เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรม