ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานใหญ่


140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร์ ชั้นที่ 1-4, 6
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9940 00210 63 9
โทร. 0 2634 4999   โทรสาร 0 2634 4970
อีเมล:
วันและเวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
ละติจูด: 13.7266216 | ลองจิจูด: 100.5282122