GIT News
GIT เดินหน้าร่วมจัดงานเทศกาลนานาชาติ "พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2020"

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ จังหวัดจันทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดจันทบุรี เตรียมเดินหน้าจัดเทศกาลนานาชาติ "พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2020" (International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2020) ภายใต้แนวคิด "Go Together: Chathaburi City of Gems" "เปิดโลกอัญมณี...วิถีเสน่ห์เมืองจันท์" ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี, เคพี จิวเวลรี่เซ็นเตอร์, OTOP Lifestyle บริเวณตลาดพลอย ถนนศรีจันทร์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่นในการเลือกซื้ออัญมณี และยังเป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดจันทบุรี ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภค เปิดโอกาสให้ผู้ชมงานได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีในราคาผู้ผลิต คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ทั้งจากการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งจากการท่องเที่ยวส่งท้ายปลายปี ตามนโยบายของรัฐบาล

ภายในงานจะมีคูหาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการชาวไทย และต่างชาติกว่า 300 คูหา โดยผู้ชมงานจะได้พบกับผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับและสินค้าเกี่ยวข้องมากมาย ได้แก่ พลอยดิบ พลอยเจียระไน วัตถุดิบประกอบอัญมณี เครื่องประดับอัญมณี เครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์ ซึ่งครอบคลุมทุกส่วนในวงการอุตสาหกรรมอัญมณี เรียกได้ว่ามางานนี้จบครบในงานเดียว

นอกจากนี้ทางสถาบันยังจัดห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการผู้ประกอบการ ผู้ซื้อและผู้บริโภค เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการซื้อขายอัญมณีและเครื่องประดับด้วยความมั่นใจ ผ่านใบรับรองจาก GIT โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับโดยเฉพาะ ภายในงานเทศกาลนานาชาติ พลอยและเครื่องประดับ 2020 ซึ่งหนึ่งในความพิเศษของงานครั้งนี้คือ ผู้เข้าชมงานจะได้เลือกซื้อสินค้า อัญมณีและเครื่องประดับในราคาผู้ผลิต

ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทศกาลนานาชาติ "พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2020" ได้ที่ www.git.or.th หรือโทร 02 634 4999 ต่อ 638