คณะกรรมการสถาบัน

นายแพทย์กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ
วัน-เดือน-ปี-เกิด
 • 2 มิถุนายน 1955
ประวัติการศึกษา
 • ปี 2006
  ปริญญาโทการบริหารธุรกิจภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปี 1986
  MINI MBA จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปี 1980
  แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปี 1977
  แพทย์ศาสตร์บัณฑิตศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการทำงาน
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MTS Gold แม่ทองสุก
 • ประธานกรรมการบริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด Broker ในตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • กรรมการสมาพันธ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย
 • กรรมการสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการขายทอดตลาด สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)
 • เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทองคำ รวมทั้งการลงทุนในทองคำ
 • เป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคของราคาทองคำแท่ง และ Gold Futures โดยมีบทวิเคราะห์ใน www.mtsgold.co.th ทุกวัน

จากอดีตสู่ปัจจุบัน ห้างทองแม่ทองสุกได้สร้างความมั่นคงและเชี่ยวชาญเรื่องทองคำมายาวนานกว่า 50 ปี โดยเริ่มต้นจากธุรกิจค้าขายทองรูปพรรณ ทั้งการค้าปลีกและค้าส่งทอง และได้พัฒนาความชำนาญครอบคลุมถึงด้านการผลิตทองคำแท่งที่มีมาตรฐาน ได้รับการยอมรับในระดับสากล และเป็นผู้นำเข้าส่งออกทองคำแท่งรายใหญ่ของประเทศไทย อีกทั้งพัฒนาเป็น Broker รับอนุญาตจาก TFEX ซื้อขาย Gold Futures ภายในแบรนด์ MTS GOLD FUTURES

กลุ่มบริษัทห้างทองแม่ทองสุก ได้รวมเป็นบริษัทลักษณะ Holding Group ภายใต้ชื่อว่า “MTS GOLD” บริษัทที่นำเข้าส่งออกทองคำบริสุทธิ์ 99.99 จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และประเทศออสเตรีย นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำเข้า Silver เพื่อมาจำหน่ายให้กับโรงงานที่ผลิต Silver รูปพรรณเพื่อการส่งออก

สำหรับบริษัทในเครืออื่นๆ ของห้างทองแม่ทองสุกมีรากฐานมาจากการค้าปลีกทองรูปพรรณ โดยขยายสาขา 4 แห่ง โดยได้พัฒนาไปสู่การค้าทองรูปพรรณเพื่อการขายส่งทั่วประเทศ โดยเป็นผู้จำหน่ายทองรูปพรรณค้าส่งรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศ บริษัทอื่นๆเป็นการจำหน่ายทองรูปพรรณเพื่อการค้าปลีกรวมทั้งจิวเวลรี่

นอกจากนี้บริษัทในเครือยังมีโรงงานทองคำของตนเองสกัดทองคำให้บริสุทธิ์เป็นทอง 99.99 อีกทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ทอง กระบวนการทางเคมี Fired Assay โดยมีตราสัญลักษณ์ตราฉัตรและอักษร MTS Gold บนทองคำแท่ง นอกจากการผลิตทองคำแท่งแล้ว ยังผลิตทองรูปพรรณด้วยตนเอง โดยช่างฝีมือ (hand made) และกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ (Machine made) โดยสามารถควบคุมคุณภาพมาตรฐานสากลสู่ตลาดค้าทองคำ

ปี 2551 ได้ก่อตั้งบริษัท MTS Gold Futures จำกัดเป็น Broker รับอนุญาตจาก กลต. และตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทยด้วยตนเองเป็นผู้จำหน่าย Gold Futures จนมีชื่อเสียงในวงการค้าทองคำ ร่วมกับระบบจำหน่ายทองแท่งที่ทันสมัยที่สุดที่ชื่อว่า “MTS GOLD ONLINES” ผ่านระบบ Intranet และมือถือสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับการลงทุนในทองคำแท่งอย่างสะดวกสบาย ปลอดภัย และทันสมัย

คุณหมอยังมีนวัตกรรมสำหรับระบบการซื้อขายทองคำที่ทันสมัย ราคาเป็น Real Time ภายใต้ชื่อว่า MTS Gold Online จนได้รับความนิยมอย่างสูงสุด

ปี 2551 ได้ก่อตั้งบริษัท MTS Gold Futures เป็น Broker รับอนุญาตจาก กลต.และตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทยด้วยตนเอง โดยสามารถส่งคำสั่งซื้อขาย Gold Futures ตรงสู่ตลาด TFEX ของประเทศได้ด้วยระบบ Technology ที่ทันสมัยของตนเองทั้งระบบ

คุณหมอกฤชรัตน์ นับได้ว่าเป็นนักพัฒนาและปรับปรุงอุตสาหกรรมของไทยให้ได้มาตรฐาน 96.5% ทั่วประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ) และสมาคมค้าทองคำจนผลักดันให้ทองไทยเป็นที่ยอมรับของสากลในการส่งออกทองคำแท่งได้อย่างสมบูรณ์แบบ