คณะกรรมการสถาบัน


นางสาวอชิรญา อิงคตานุวัฒน์
ปี-เกิด
 • 2520
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยเซอร์เรย์ ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาตรีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Pepperdine University , USA
 • Certificate หลักสูตรนักอัญมณีศาสตร์ จาก GIA , USA
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • Marketing Director-Premier Diamond Cutting Ltd.
 • Executive Director-Premiera Exquisite Jewellery
ประสบการณ์การทำงานที่สำคัญอื่นๆ
 • ร่วมก่อตั้งแบรนด์ Premiera Exquisite Jewellery
 • ต่อยอดธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับจากธุรกิจขายส่งมาสู่ธุรกิจขายปลีก
 • บริหารงานสมาคมอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
ผลงานหรือความสำเร็จโดดเด่นแจ้งประจักษ์ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
 • ส่งเสริมการตลาดเพชรเจียระไน (The Premier) หนึ่งในเพชรเจียระไนที่สวยระดับโลก
 • สร้างแบรนด์จิวเวลรี่เพชร “Premiera Exquisite Jewellery” ให้เป็นที่รู้จักในวงการอัญมณีไทยและนานาชาติ