คณะกรรมการสถาบัน


นายภูเก็ต คุณประภากร
ปี-เกิด
 • 2516
ประวัติการศึกษา
 • พ.ศ.2541 - ปริญญาโท การจัดการโครงการ (Project Manager) จาก George Washington University, USA
 • พ.ศ.2539 - ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการบัญชี) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ.2560 - 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
 • พ.ศ.2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัทเจมส์บุรี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
 • พ.ศ.2545 - ปัจจุบัน กรรมการ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ทแอนด์สปอร์ตคลับ
 • พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัทเจมส์บุรี จำกัด
ประสบการณ์การทำงานที่สำคัญอื่นๆ
 • ที่ปรึกษา สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
 • กรรมการ International Color Stone Association (ICA) 2 สมัย
 • อุปนายก สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
 • นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
 • เลขาธิการสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
 • อุปนายก สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
ผลงานหรือความสำเร็จโดดเด่นแจ้งประจักษ์ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
 • ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี 2 สมัย
 • ส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี และของดีเมืองจันท์
 • จัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับให้กับผู้ประกอบการจังหวัดจันทบุรี