สถานที่ติดต่อ
ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2634 4999 ต่อ 102, 103
โทรสาร 0 2634 4999 ต่อ 436
อีเมล์เวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์
และวันหยุดตามประกาศของสถาบัน

เอกสารจำหน่าย

 สินค้าในตะกร้า   |   สั่งซื้อไฟล์ PDFวัจนทัศน์ : ความคิดสร้างสรรค์กับการประยุกต์เพื่อพัฒนาธุรกิจด้านอัญมณีและเครื่องประดับสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกาญจนบุรี

500.00 บาท 350.00 บาท

 หยิบใส่ตะกร้าRuby & Sapphire :Treatments and Identification Decades of Advancement

500.00 บาท

 หยิบใส่ตะกร้าGem: The Definitive Visual Guide

2,000.00 บาท 1,650.00 บาท

 หยิบใส่ตะกร้าJewelry Illustration By Dominique Audette

3,000.00 บาท 1,500.00 บาท

 หยิบใส่ตะกร้าเจาะลึกการค้าและการลงทุนอัญมณีและเครื่องประดับในกัมพูชา

100.00 บาท

 หยิบใส่ตะกร้าเรื่องน่ารู้...อัญมณีและเครื่องประดับในอาเซียน

220.00 บาท

 หยิบใส่ตะกร้าRuby & Sapphire: A Collector's Guide

3,270.00 บาท 2,780.00 บาท

 หยิบใส่ตะกร้าคู่มือเลือกซื้อพลอยสี Gemstone Buying Guide

125.00 บาท

 หยิบใส่ตะกร้าศักยภาพตลาดอัญมณีและเครื่องประดับสิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน

100.00 บาท 80.00 บาท

 หยิบใส่ตะกร้าศักยภาพแหล่งวัตถุดิบอัญมณี CLMV

100.00 บาท 80.00 บาท

 หยิบใส่ตะกร้าโอกาสการค้าอัญมณีและเครื่องประดับในอินโดนีเซีย

100.00 บาท 80.00 บาท

 หยิบใส่ตะกร้าลู่ทางการค้าและการลงทุนในตลาดอัญมณีและเครื่องประดับเวียดนาม

100.00 บาท 50.00 บาท

 หยิบใส่ตะกร้ารุกตลาดเครื่องประดับบราซิล ขยายการค้าไปยังละตินอเมริกา

100.00 บาท 50.00 บาท

 หยิบใส่ตะกร้าตลาดอัญมณีและเครื่องประดับรัสเซีย

200.00 บาท 50.00 บาท

 หยิบใส่ตะกร้าตลาดอัญมณีและเครื่องประดับยูเครน

200.00 บาท 50.00 บาท

 หยิบใส่ตะกร้าตลาดอัญมณีและเครื่องประดับคูเวต

200.00 บาท 50.00 บาท

 หยิบใส่ตะกร้าอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสหรัฐอเมริกา

200.00 บาท 50.00 บาท

 หยิบใส่ตะกร้าอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสวิตเซอร์แลนด์

200.00 บาท 50.00 บาท

 หยิบใส่ตะกร้าตลาดอัญมณีและเครื่องประดับออสเตรเลีย

200.00 บาท 50.00 บาท

 หยิบใส่ตะกร้าอิสราเอล ศูนย์กลางการค้าเพชรของโลก

200.00 บาท 50.00 บาท

 หยิบใส่ตะกร้าตลาดอัญมณีและเครื่องประดับโอมาน

200.00 บาท 50.00 บาท

 หยิบใส่ตะกร้าตลาดอัญมณีและเครื่องประดับกาตาร์

200.00 บาท 50.00 บาท

 หยิบใส่ตะกร้าตลาดอัญมณีและเครื่องประดับประเทศญี่ปุ่น

200.00 บาท 50.00 บาท

 หยิบใส่ตะกร้าเบลเยี่ยม ศูนย์กลางอุตสาหกรรมค้าเพชรของโลก

200.00 บาท 50.00 บาท

 หยิบใส่ตะกร้ากฏระเบียบและพิธีการในการนำเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ

300.00 บาท 100.00 บาท

 หยิบใส่ตะกร้าการศึกษาตลาดพลอยเนื้อแข็งเพื่อกระตุ้นความต้องการบริโภคในประเทศจีน

500.00 บาท 200.00 บาท

 หยิบใส่ตะกร้าการศึกษาโอกาสทางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดอินเดีย

500.00 บาท 250.00 บาท

 หยิบใส่ตะกร้าการศึกษาโอกาสทางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดรัสเซีย

500.00 บาท 250.00 บาท

 หยิบใส่ตะกร้าการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบเครื่องประดับพลอยเนื้ออ่อนของวิสาหกิจชุมชนกาญจนบุรี (กาญจนิกา)

500.00 บาท 250.00 บาท

 หยิบใส่ตะกร้าการศึกษาอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้าเครื่องประดับทองคำของไทย

500.00 บาท 200.00 บาท

 หยิบใส่ตะกร้า