สถานที่ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร 0 2634 4999 ต่อ 436
อีเมล

เวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์
และวันหยุดตามประกาศของสถาบัน

งานสัมมนา "ทิศทางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล" ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)


 กำหนดการงานสัมมนา

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท


ชื่อ-นามสกุลที่อยู่

 

จังหวัด

 

เขต/อำเภอ

 

แขวง/ตำบล

 

รหัสไปรษณีย์


ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้โทรสาร


อีเมล

 

ท่านทราบข่าวงานสัมมนานี้ทาง